çekim yöntemleri – Sinemada Çekim Yöntemleri Nelerdir Film Çekim Teknikleri

Film Çekmek İsteyen Herkesin Bilmesi Gereken 11 Çekim Tekniği

Bu planı çekerken kafa boşluğunun bir standartı yoktur bu sebeple kafa boşluğunu konuya göre belirlemek daha uygundur. Sonuçta ortada tasarlanmış bir hikaye, farklı zamanlarda farklı yerlerde farklı oyuncularla çekilmiş bir çok görüntü vardır. Bu görüntüler birleştirilerek perde üzerine yansıtılır ve izleyici kurgulanmış görüntüleri izler. İzleyicinin çekilen görüntüleri bir iki saat rahatlıkla izleyebilmesini sağlayabilmek için çekilen görüntülerin insan doğasına ve göz açısına uygun bir şekilde çekmek gerekir. Böylelikle izleyici filmi izlerken yorulmaz ve hikayenin akışına kendini kaptırır.

Ustanın kısa bir süre işe ara vermesini isteyebilirsiniz; ama yapılmış olan şeyi yineleme olanağı yok. Öte yandan 5 ya da 10 dakikalık bir işlemin hepsini aynı açıdan göstermek çok can sıkıcı olabilir. Genel sahne yöntemi kullanıyor olsak, bütün işlemi tek bir açıdan çekip sonra kamerayı başka bir açıya yerleştirip çeşitli açılamalar için sahnenin tekrarlanmasını isterdik. Üçüz çekim yöntemi hareketi tekrarlama olanağı olmayan sahnelerde işe yarar.

Sadece insanın başının yer aldığı bir çekim tekniğidir. Bu çekim tekniğinde karakterin boynu kadraj sınırları tarafından kesilir. İnsanın gözleri, dudakları, mimikleri bu planda çok yakından göründüğü için hüznü veya sevinci en iyi anlatan çekim tekniğidir. Bu çekim tekniğinde en dikkat edilmesi gereken unsur çenenin asla kesilmemesidir.

çekim yöntemleri

Bir sahne “Telefonu kaldırıp konuşur” gibi tek bir planın yeterli olacağı kadar basit olabilir. The slow push-in yani kameranın yavaşça nesnesine yaklaşması durumu, tarantino filmlerinde karakterler için düşünme ve karar verme sürecinin bir ifadesi gibidir. Kamera yavaşça karaktere yaklaşmaya başladığı anda bir şeylerin çoktan değişmeye başladığını öngörebiliriz. Kameranın yeri, hareketleri, ışığın kullanımı, efektlerin kalitesi, filmde nasıl güzüktüğü gibi olguları içeren sinema ve fotoğrafçılıkta kullanılan tekniklerdir… Bu plan aynı zamanda planlar arasında geçiş zorlaştığında yönetmen tarafından kullanılır.

Genel Çekim Orta Uzak Plan

Örneğin; bir kitaptan bir cümle yada bir şırınganın ucundan çıkan zehri göstermek için bu planı tercih edebiliriz. Açılama, bir sahneyi başarıyla kurgulamak için gerekli olan tüm orta planlar, yakın planlar, omuz üstü planlar, ara planlar ve ayrıntı planlarından oluşur. Açılamalar, bütünü oluşturmak için bu çatıya uygun parçalardır. Ana plan sahnenin devamlılığını kurar, bundan sonra çekilen her şeyin ana planda saptanmış olana uyması gerekir. Genel sahne yönteminde bütün sahne bir kez baştan sona tek bir plan halinde çekilir.

  • Bel plan duygusal etkinlikten ziyade kişinin ne yaptığını göstermek ve ne yaptığını takip edebilmek için kullanılan bir çekim tekniğidir.
  • Uzak genel plan sahnenin yada mekanın çok uzaktan görünümüdür.

Dinleyen karakter ise kadrajın durumuna göre yarım yani kesilmiş şekilde görünür. Bu çekim tekniğinde üst açı kullanırsanız konuşan kişi dinleyene göre daha zayıf daha baskılanmış bir karakter hissiyatı verir. Alt açı kullanıldığında ise durum tam tersidir. Bu sefer konuşan yüce ve daha baskın karakter hissiyatı verir.

Sinemada Çekim Yöntemleri Nelerdir? Film Çekim Teknikleri

Yoğun duygu ve mimikler bu planda seyircinin net görebileceği şekilde ortadadır. Bu sebeple bu planda seyirci karakterle daha fazla bağ ve empati kurabilir. The god’s eye shot ya da tanrısal bakış açısı da tarantino’nun filmlerinde sıklıkla gördüğümüz çekim tekniklerinden biridir. Tanrısal bakış açısı, her şeyi biraz daha uzaktan ve de bütünüyle görebilen bir bakışa tekabül eder. Bu teknikle odanın tüm köşelerini ya da evin tüm odalarını görmek mümkünken, aynı anda farklı işlerle uğraşan insanları da bütünlüklü bir biçimde izlemek olasıdır. Uzak genel planı anlatmak adına en iyi örneklerden birisi bir kavga sahnesinin tasarımıdır.

çekim yöntemleri

Genel ve uzak çekimlerin ardından en geniş üçüncü teknik ise boy plandır. Bildiğiniz gibi filmlerde en çok gördüğümüz unsur oyuncudur. Genel çekim tekniklerinin uzak ve genel plandan sonraki bu kısmında parimatch oyuncu odaklı çekim tekniklerini görmekteyiz. Kolların vücutla birleştiği noktadan kafa boşluğuna kadar olan çekim tekniğine omuz plan denmektedir. Bu planda karakter artık seyirciyle karşı karşıyadır.

Film Çekerken Kullanılan Terimler

Normalde yakın plan gördüğümüz iki kişinin kavga etmesi çok normal bir olaydır seyirci için pek bir şey ifade etmez. Bu plandan sonra uzak plana geçtiğinizde bu iki kişinin kavgasını bir uçurum kenarında olduğunu görmek bu durumu ilginçleştirecek ve seyirciyi daha çok içine çekecektir. Baş plan genellikle televizyon yada internette kullanılacak içeriklerde tercih edilir bunun sebebi televizyon ve bilgisayar ekranlarının sinemaya göre çok daha küçük olmasıdır.

Tıbbi Fotoğrafçılık Ve Video Ekipmanları

Genellikle filmin sahnesinin hangi ortamda ve saat kaç sularında geçtiğinin bilgisi uzak çekim tekniğiyle verilir. The tracking shot yani kameranın karakteri takip ettiği çekim tekniği de tarantino filmlerinde sıklıkla rastlanabilecek görselliklerden bir diğeri. Genellikle karakterlerini bir mekândan diğerine girerken bu şekilde takip eden tarantino, bu sayede izleyicisini karakterin geçtiği yollardan geçiriyor, bir anlamda özdeşimi artırıyor. Bu çekim tekniğinde ise karakterin gözleri hedef alınır. Burun, dudaklar ve çene görünebilir fakat kafa ve boyun bölgesi görünmez. Sevinç, öfke, hüzün en etkili gözlerle anlatılır.

Sonraki tüm planların ana plana uygun olması gerektiğinden, önce ana planı çekmek her zaman daha iyidir. Eğer çekime ana planla başlanmazsa devamlılık sorunları doğar. Bu çekim tekniğinde genellikle konuşan kişi omuz yada göğüs planda olur.